All tagged Kreyol

“Mwen pap vire do ba ou, mwen pap janm lage ou:” Nou sonje 12 Janvye 2010

Jou aprè tè a te fin tranble a te gen anpil espwa bòkote tout ayisyen, yo tap di yon sèl bagay peyi a pral chanje paske tout moun te mete tèt ansam  paske yo te kwè si yo te ankò vivan genyen yon rezon pou sa e yo te vle eksplwate rezon sa a. se pou tèt sa te gen yon pafèt amou youn pou lòt paske yo te kwè se nan inite yo ka fè peyi a reviv ankò aprè katastrof la.

“Mwen pap vire do ba ou, mwen pap janm lage ou.”

Jou aprè tè a te fin tranble a te gen anpil espwa bòkote tout ayisyen, yo tap di yon sèl bagay peyi a pral chanje paske tout moun te mete tèt ansam  paske yo te kwè si yo te ankò vivan genyen yon rezon pou sa e yo te vle eksplwate rezon sa a. se pou tèt sa te gen yon pafèt amou youn pou lòt paske yo te kwè se nan inite yo ka fè peyi a reviv ankò aprè katastrof la.